Sản xuất kinh doanh trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đạt tăng trưởng cao

15 Th12, 2023
avatar post

 
Nhà máy sản xuất ống thép trong KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
 
Những kết quả khả quan trong quý I/2023
 
Trong quý I/2023, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều bất ổn (suy giảm kinh tế toàn cầu, nhu cầu tiêu dùng giảm, lãi suất ở mức cao…), bên cạnh đó dịch Covid-19 có nguy cơ bùng phát đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu của doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng chủ lực của Tỉnh (điện tử, dệt may, thép, vật liệu xây dựng, cơ khí…).
 
Để giải quyết hiệu quả những khó khăn trên, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các cấp, các ngành trong Tỉnh triển khai thực hiện nhiều giải pháp then chốt của Chính phủ và của các bộ, ngành trung ương để tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp, tạo động lực để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Do vậy, tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2023 của các doanh nghiệp trong các KCN của Tỉnh vẫn duy trì sản xuất ổn định; các chỉ tiêu về doanh thu, xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể:
 
Các doanh nghiệp FDI
 
Doanh thu ước đạt 2.847,73 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu đạt 2.037,66 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách nhà nước đạt 1.772,15 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022.
 
Các doanh nghiệp DDI
 
Doanh thu ước đạt 3.811,98 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu đạt 300,35 tỷ đồng, đạt 332% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách nhà nước đạt 125,2 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022.
 
Quý I/2023, các doanh nghiệp trong các KCN của Tỉnh thu hút và tạo việc làm mới cho 3.841 lao động.
 
Lũy kế đến ngày 10/3/2023, tổng số lao động làm việc trong KCN là 131.871 người; trong đó lao động là người Vĩnh Phúc là 73.966 người, chiếm 56,1% tổng số lao động.
 
Kết quả sản xuất kinh doanh theo từng lĩnh vực hoạt động
 
Lĩnh vực công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy: Doanh thu ước đạt 187,02 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu ước đạt 66,15 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 177,02 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2022.
 
Đến nay, thu hút và giải quyết việc làm cho 1.647 người, tăng 48 người so với thời điểm 15/12/2022.
 
Lĩnh vực công nghiệp phụ tùng ô tô, xe máy: Doanh thu ước đạt 159,52 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu 65,48 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 151,08 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022.
 
Đến nay, thu hút và giải quyết việc làm cho 8.761 người, tăng 255 người so với thời điểm 15/12/2022.
 
Lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ điện tử: Doanh thu ước đạt 2.053,28 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu ước đạt 1.695,35 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 1.161,68 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022.
 
Đến nay, thu hút và giải quyết việc làm cho 86.299 người lao động trong và ngoài Tỉnh,, tăng 2.514 người so với thời điểm ngày 15/12/2022.
 
Lĩnh vực Dệt may: Doanh thu ước đạt 73,43 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu ước đạt 66,02 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 23,69 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.
 
Đến nay thu hút và giải quyết việc làm cho 17.382 người lao động trong và ngoài Tỉnh, tăng 506 người so với thời điểm ngày 15/12/2022.
 
Lĩnh vực công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp trong KCN thuộc Tập đoàn Prime Group: Doanh thu ước đạt 24,62 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu ước đạt 2,76 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 73,19 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.
 
Đến nay thu hút và giải quyết việc làm cho 976 người lao động trong và ngoài Tỉnh, tăng 28 người so với thời điểm ngày 15/12/2022.
 
Công nhân làm việc trong KCN Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa, tỉnh Vĩnh Phúc
 
Các doanh nghiệp KCN phấn đấu đạt tăng trưởng cao trong quý II/2023
 
Quý II/2023, các doanh nghiệp KCN phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau:
 
Dự án FDI: Ước doanh thu đạt 3.019 triệu USD, tăng 6% so với quý I/2023; giá trị xuất khẩu đạt 2.139 triệu USD, tăng 5% so với quý I/2023; nộp ngân sách đạt 1.843 tỷ đồng, tăng 4% so với quý I/2023.
 
Dự án DDI: Ước doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 4% so với quý I/2023; giá trị xuất khẩu đạt 330 tỷ đồng, tăng 9% so với quý I/2023; nộp ngân sách đạt 131 tỷ đồng, tăng 4% so với quý I/2023.
 
Cảnh Dáp
Theo stockbiz.vn